Siirry pääsisältöön

Tuoreita näkökulmia Raamattuun dialogin avulla

Kädet pitelevät Raamattua sylissä keväisessä ulkoilmassa, kuva: meneya / Pixabay.com.


Mitä tapahtuu, kun toisilleen tuntemattomat kirkkokuplan ulkopuoliset ihmiset keskustelevat Raamatun teksteistä? Syntyykö uutta ajattelua ja rakentavaa dialogia? Innostaako Raamattu keskustelemaan?

Olen käymässä koulutusta, johon kuuluu keskustelu Raamatun teksteistä muiden kuin kirkon työntekijöiden kanssa, ja mietin, kuinka se olisi järkevintä toteuttaa etäkohtaamisten aikana. Olin osallistunut aiemmin Erätauko-keskusteluun etänä ja kokemus siitä oli erittäin myönteinen. Päätin hyödyntää Erätauko-menetelmän perusasioita ja järjestää Raamattu-dialogin. 

Soitin neljälle kolme-nelikymppiselle ystävälleni ja kysyin heitä mukaan keskusteluun. He suostuivat mielellään. Lupasin laittaa heille ennen dialogia joitakin kohtia Raamatusta etukäteen luettavaksi. Valikoin tekstejä, joista osa oli tutumpia ja osa vieraampia. Saateviestiin laitoin lukuohjeet: ”Pohdi lukiessasi, mitä ajatuksia, tunteita ja mielleyhtymiä sinussa herää. Mieti, puhutteleeko jokin teksti sinua vai ei. Tämän pohjalta käymme yhteistä dialogia.”

Dialogin aluksi kävin läpi kunnioittavan dialogin perussäännöt: Jokainen ajatus on oikea ja arvokas, jokaista kunnioitetaan ja kuunnellaan. Aloitimme kierroksella, jossa dialogiin osallistuvat saivat kertoa itsestään ja päällimmäisiä ajatuksiaan itseään puhutelleesta tekstistä. Itse toimin fasilitaattorina ja huolehdin, että kaikkien ääni tulee kuuluviin. Keskustelu oli kunnioittavaa. Dialogiin osallistujat suhtautuivat toisen ajatteluun uteliaan kiinnostuneena ja kannustavasti. 

Raamattua opiskelleena ja lukeneena jokainen lukemani Raamatun teksti nostaa mieleeni muistoja, mielikuvia ja oppimaani. Dialogi, jossa sain olla mukana, avasi minulle aivan uudenlaisia näkökulmia Raamattuun. Jokainen kohta, josta keskustelimme, toi uusia näkökulmia. Pohdimme sitä, voisiko tällainen raamattudialogi olla kiinnostava myös muille kirkkokuplan ulkopuolisille millenniaaleille. Toivottavasti innostut kokeilemaan. 

Tässä vinkkini, jos innostut järjestämään Raamattu-dialogin:

  1. Kutsu mukaan kirkkokuplan ulkopuolisia ihmisiä ja kerro, millaisesta dialogista on kyse
  2. Valikoi erilaisia Raamatun tekstejä etukäteen luettavaksi. Älä ota liian monta tekstiä, vaan esimerkiksi viisi erilaista kohtaa. 
  3. Käy dialogin aluksi kunnioittavan keskustelun pelisäännöt läpi. Hyviä vinkkejä rakentavaan dialogiin löydät Erätauko-keskustelun työkaluista
  4. Anna jokaiselle aikaa ja tilaa puhua ja kertoa ajatuksensa. Huolehdi ajankäytöstä. Muista pitää riittävästi taukoja.
  5. Kaikki ajatukset ja mielikuvat tekstien äärellä ovat sallittuja. Rohkaise, kannusta ja mahdollista.

Dialogiterveisin

Sari-Annika Pettinen
johtava asiantuntija, Kirkkohallitus

kuva: meneya / Pixabay.com

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kymmeniä kymmeniä kirjekuoria

Ja vielä enemmän runoja on tipahdellut kustannusosakeyhtiö Teoksen postiluukusta. Yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa Teos julisti helmikuun alussa uuden Maailmapyörässä-lastenrunokilpailun alkaneeksi. Vielä ehdit mukaan. Sinulla on vielä reilu kuukausi aikaa osallistua kilpailuun, viimeinen osallistumispäivä on 31.5.2021. Kilpailurunojen ja lorujen toivotaan käsittelevän erilaisia katsomuksia ja kulttuureita, niiden kohtaamista lapsen elämysmaailmassa, leikillisyyttä ja monikielisyyttä, joka syntyy kun kohdataan toinen. Runojen ja lorujen toivotaan käsittelevän moniäänisyyttä, joka syntyy kun kohtaa toisen tai kun saa kertoa itsestään toiselle. Kirjoituskilpailu on avoin kaikille yli 16-vuotiaille kirjoittajille. Siihen voi osallistua enintään viidellä suomenkielisellä runolla. Teos julkaisee kilpailun parhaimmistosta kuvitetun lastenrunokirjan Maailmanpyörässä helmikuussa 2022. Lastenrunokirjan tulee kuvittamaan graafinen suunnittelija Elina Warsta, joka viime vuonna

Harrastamisen Suomen malli tarjoaa mahdollisuuksia seurakunnan ja koulun entistä syvemmälle yhteistyölle

kuva: Lasten ja nuorten keskus Valtakunnallisen Harrastamisen Suomen mallin pilotointi kunnissa on käynnistynyt. Kyseessä on valtakunnan hallituksen yksi tärkeimmistä lasten ja nuorten tasa-arvoa edistävistä hankkeista, sillä ideana on tarjota kaikille koululaisille vähintään yksi mielekäs harrastus. Mallia ei ole tehty vain niille, jotka eivät harrasta, vaan aivan kaikille koululaisille. Harrastamisen kynnystä madaltaa myös se, että Suomen mallin tarjonta rakennetaan koulupäivän yhteyteen ja koulun tiloihin tai niiden välittömään läheisyyteen. Vaikka kyse on siis opetussuunnitelman ulkopuolisesta toiminnasta, harrastukseen osallistuminen tehdään lapsille ja heidän perheilleen mahdollisimman helpoksi.  Suomen malli käynnistyy koulujen arjessa ensi lukuvuoden alussa ja ensimmäisessä vaiheessa 112 kuntaa pilotoi maksutonta harrastustoimintaa koulupäivän yhteydessä. Suomen mallin toisen vaiheen hakukierros kunnille on juuri käynnistynyt ja se on auki 15.3.-15.4. Suomen malliin hakevat si

Kirkon perheneuvonta palvelee monimuotoisia perheitä ja pareja

Kirkon perheneuvonnan arvoina ovat usko, toivo ja rakkaus. Näiden pohjalta kirkon perheneuvonnassa tuetaan kaikenlaisia pareja ja perheitä näkemään itsensä ja toisensa arvokkaina ja hyväksyttyinä. Kirkon perheneuvonnan perustehtävänä on Kohtaaminen kantaa – Kirkon perheneuvonnan suunta vuoteen 2022 -asiakirjan mukaisesti ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen kohtaamalla ihmiset sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa. Kaikessa kirkon työssä sitoudutaan ihmisten väliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Perheneuvonnassa tämä sitoutuminen näkyy yksilön ja hänen rajojensa kunnioittamisena niin fyysisellä, henkisellä, hengellisellä, emotionaalisella, seksuaalisella kuin sosiaalisella tasolla. Työntekijää ohjaa ammattietiikka  Perheneuvonnan työntekijä on tekemisissä ihmiselämän herkkyyden ja haavoittuvuuden kanssa ja voi toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi yksilön ja perheen elämään. Perheneuvonna